Нискорамкова платформа,
подходяща за транспорт на машини за пътни строежи, багери, булдозери, фадроми, трактори и друга техника.

Превоз на оборудване, техника, машини, трактори, комбайни

My video