Почистването на пасища и ливади включва премахване на всички храсти и дървета, като растителността и всичко останало, се раздробява на ситно, без да е необходимо изнасяне, защото това е био маса, която бързо изгнива, и наторява почвата.
Ако е необходимо, се извършва косене.
Така обработени, те са достъпни за животни, и отговарят на необходимите изисквания на МЗ.

My video