Прочистване на просеки на далекопроводи. 

Премахване на излишната и нежелана растителност под електропроводите


My video