• Горско мулчиране
  • Дълбочинно мулчиране
  • Залесяване
  • Дърводобивни дейности
  • Горските пожари
  • Поддръжка и изграждане на ски писти

 

Горското мулчиране служи за премахване на излишната растителност, като храсти и дървета, които са на терена. Дървесината и всичко останало, се раздробява на ситно, без да е необходимо изнасяне, защото това е био маса, която бързо изгнива, и наторява почвата.

Дълбочинното мулчиране се извършва на дълбочина до 50 см. И включва раздробяване на пъновете и кореновата им система.

Залесяването е процес на разпробиване на дупки с различен диаметър и дълбочина според залесителния материал.

Подготовка на горски терен, за извършване на дърводобивни дейности, премахва се гъстата разтителност околко дърветата, и създава работни условия за работниците. Добиване и продаване на дървен материал.

Горското мулчиране има голям принос и в борбата с горските пожари. Високата производителност на машините спомага за бързото прокарване на просеки, които прокарани своевременно и на стратегически места, възпрепятстват разпространението на пожара.

Поддръжка на ски писти, тръбопроводи и други изградени съоръжения.

My video