• Поддръжка и изграждане на ски писти, далекопроводи, тръбопроводи и други изградени съоръжения
  • Дърводобивни дейности
  • Залесяване
  • Горските пожари

Поддръжка на ски писти, далекопроводи, тръбопроводи и други изградени съоръжения, горското мулчиране служи за премахване на излишната растителност, като храсти и дървета, които са на терена. Дървесината и всичко останало, се раздробява на ситно, без да е необходимо изнасяне, защото това е био маса, която бързо изгнива, и наторява почвата.

Така подготвен терена е подходящ за изграждане на нови далекопроводи и тръбопроводи.
Подготовка на горски терен, за извършване на дърводобивни дейности, премахва се гъстата разтителност околко дърветата, и създава работни условия за работниците.

Може да бъде извършена допълнителна операция за подготовка и залесяване. Включва допълнително мулчиране на дълбочина до 35 см. и разпробиване на дупките за залесителния материал.

Горското мулчиране има голям принос и в борбата с горските пожари. Високата производителност на машините спомага за бързото прокарване на просеки, които прокарани своевременно и на стратегически места, възпрепятстват разпространението на пожара.My video