Почистване и поддържане на пътни банкети от тревиста и храстовидна растителност.

Поддържане на магистрали, пътища от републиканската пътна мрежа и горски пътища.


 
My video