Мулчирането в земеделието е безценно. Спестява време, когато при една изоставена нива, или земя която никога не е обработвана, с едно дълбоко мулчиране, се достига необходимото състояние за сеитба. Облагородява и наторява почвата, повишава продуктивността, като вкарва кислород дълбоко, който спомага за окислителните процеси в почвата,  раздробява камъни на дълбочина до 50см.


Различни точки на приложение.

  • Почистването на изоставени ниви, от храсти и дървета, като  растителността и всичко останало, се раздробява на ситно, без да е необходимо изнасяне, защото това е био маса, която бързо изгнива, и наторява почвата.

  • Обработка на дълбочина до 50см.

  • Изграждане и поддръжка на овощни градини

  • Почистване на стари лозя и подготовка за засаждане

  • Почистване на каменисти почви
My video