• Почистване на пасища,градини,гори,лозя.
  • Фрезоване на изоставени ниви, необработваема земя в дълбочина до 50см.
  • Поддържка на тръбопроводи, далекопроводи и други комунални линии.
  • Залесяване
  • Административни услуги свързани със смяната на НТП.
  • Сключване н договори за поддръжка на пасища,градини.
My video