Горско мулчиране

Горско мулчиране, дълбочинно фрезоване и залесяване

Използва се в гората за почистване от нежелана растителност и залесяване

Пасища и ливади

Пасища и ливади

Почистване на овощни градини, пасища и ливади, от храсти и друга растителност. Косене.

В земеделието

Земеделие, лозарство и овощарство

Използва се в дълбочина до 50 см. да раздробява камъни и остатъците от първичното почистване и предаване на терена, готовност за сеитба. Преобразува стари лозя и градини, до състояние на готовност за нови насаждения.

В лозарството и овощарството

Почистване и поддържане на пътна инфраструктура

Преобразува стари лозя и градини, до състояние на готовност за нови насаждения.

Електропреносни мрежи


Ти анд Ти ООДе създадена през 2014 г. в град Ямбол. И навлиза с бързи темпове на пазара вкарвайки иновационна и модерна техника, за почистване на овощни градини, изоставени ниви, пасища, гори, прокарване на просеки, почистване на крайпътни банкети и трудно достъпни терени.

Ти анд Ти ООД се утвърждава като лидер в областта на мулчиранетов България.Собствената високопроизводителна механизация, отлично подготвените специалисти и лоялното отношение към партньорите прави фирмата желан партньор на инвеститорите.

Стремим се непрекъснато да се усъвършенстваме и да предлагаме по-добри услуги на по-добри цени и по-добро обслужване.Стараем се да бъдем най-добрите!


My video